zemislava

Liečivé rastliny

Už od počiatku sveta hľadá človek v prírode liečivé metódy na svoje choroby. Postupom storočí vedecké výskumy potvrdili opodstatnenie domnienok ľudových liečiteľov, ktoré sa zakladali v prvom rade na pozorovaní.
Rozhodujúca časť moderných liečiv obsahuje - resp. v záujme široko spektrálnej výroby sa zabezpečujú a synteticky vyrábajú - tie aktívne účinné látky liečivých rastlín, ktoré sú zodpovedné za príslušný terapeutický účinok.

Účinok konkrétnej liečivej rastliny závisí od typu a množstva účinnej látky, ktorá sa v nej nachádza. Je veľmi dôležité mať na zreteli, že kým sú tieto účinné látky vo svojej prirodzenosti v malom množstve liečivé, vo veľkom množstve, nie vhodne aplikované, je na ne organizmus alergický a môžu byť mimoriadne nebezpečné.

V tejto rubrike vám prinesiem opis a použitie jednotlivých známych i menej známych byliniek, ktoré môžu skvalitniť váš život.
Zdroj: Liečivé rastliny, KalligramKomentáře k článku.

Rýchle pôžičky pred výplatou

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok