zemislava

Sedem dní v týždni

So siedmimi tradičnými planétami je spojený aj počet dní v týždni, ktorý vznikol v starovekom Babylone, odkiaľ ho prevzali Židia a neskôr Gréci a Rimania, ktorí ho rozšírili po cele západnej Európe.

Číslo sedem bolo podľa našich predkov magické a predstavovalo vesmír, makrokozmos, úplnosť a jednotu. Je súčtom čísiel:3: myseľ - telo - duch; zrodenie - život - smrť; minulosť - prítomnosť - budúcnosť4: človek má 4 končatiny, existujú 4 živly, 4 svetové strany, 4 ročné obdobia, 4 obdobia ľudského veku
Za 7 dní bol stvorený svet, existuje 7 smrteľných hriechov, 7 farieb dúhy, 7 čakier, 7 mudrcov,...

Názvy dní v týždni:
Pondelok, Monday, bol „mesačný deň“, deň zasvätený bohyni mesiaca. A opäť to platí pre všetky veľké európske jazyky: francouzsky lundi, španielsky lunes, taliansky lunedì (ekvivalent slova luna). V nemčine poznáme Montag a v holandčine maandag.

Utorok, Tuesday, odvodzuje svoj názov od severského boha Tyra (nemecky je utorok Dienstag, holandsky dinsdag). Rimania ho venovali svojmu bohovi vojny Marsovi (a planéte Mars). Taliani preto hovoria martedì, Španieli martes, Francúzii mardi.

Streda, Wednesday – deň na uctenie si boha Wodana, u nás ho poznáme ako Odina (holandskywoensdag), a planéty Merkur (fr. mercredi, tal. mercoledì, šp. miércoles).

Štvrtok, Thursday, bol venovaný severskému bohovi hromov a dažďa Thorovi (nem. Donnerstag, hol. donderdag). V Ríme mal pôvodne tieto živly na starosti boh Jupiter, najvyšší z rímskych bohov (odtiaľ dies Jovis: tal. giovedì, fr. jeudi, šp. jueves).

Piatok, Friday, nesúvisí s voľnom, ako by sa možno mohlo javiť, ale vzdáva hold najvyššej severskej bohyni Frigg, patrónke materstva, rodinného života a manželstva (hol. vrijdag, nem.Freitag). V Ríme zastávala podobnú funkciu Venuša: šp. viernes, tal. venerdì, fr. vendredi.

Sobota, Saturday – dodnes počuť, že tento deň bol zavätený Saturnovi, bohovi poľnohospodárstva a úrody (hol. zaterdag). Niektoré jazyky však svoj názov pre sobotu odvodzujú od staršieho dies sambati (počuť v ňom známe "šabat" pochádzajúce z hebrejčiny): tal.sabato, fr. samedi, šp. sábado, nem. Samstag...

Nedeľa, Sunday – isto viete, že ako prvé sa uctievalo Slnko. Latinské dies solisznamenalo „slnečný deň“. Nemci vravia Sonntag, Holanďania zondag. Niekedy sa nedeli hovorí ajDomenica, „boží deň“, preto majú Francúzi dimanche, Taliani domenica a Španieli domingo.


Komentáře k článku.

Rýchle pôžičky pred výplatou

Vytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok